Bernardo’dan sektörde bir ilk :” Ürün ve Servis Standartları Belgesi “

 

YEMEK TAKIMLARI

  1. Bernardo Bone Serisi 12 Kişilik Yemek Takımlarının garanti süresi, ürünün satış tarihinden itibaren başlar ve 5 yıl süre ile devam eder.

  2. Ürün tesliminde kırık veya eksik çıkan parçalar ücretsiz olarak değiştirilecektir.Bu nedenle ürünün tesliminde tüm parçalar kontrol edilmelidir.Parçaların eksik ya da kırık çıkması durumunda, teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde ürünün satın alındığı mağazaya bilgi verilip arızalı ve kırık parçaların bu mağazaya teslim edilmesi gerekmektedir. Teslimat sırasında kırılan parçalar Bernardo tarafından temin edilecektir.

  3. Ürünün ambalajı açılmadığı sürece Bernardo Bone serisi 12 Kişilik Yemek Takımlarında 5 yıla kadar model değişimi yapılabilir. Değişim sırasında aynı seri veya formdaki benzer ürünlerin o günkü ederi baz alınacaktır.

  4. Ürünün kullanımı esnasında kırılan parçaların tamamlanması ya da ilave parça isteklerinde, fatura tarihinden itibaren  Bernardo Bone serisi 5 yıl süresince 10 parçaya kadar garanti altındadır.

    Talep edilen parçalar ücret karşılığında tedarik edilecektir. Söz konusu parçaların yenilenmesi mevcut stoklara bağlıdır. Stoklarda bulunmayan parçalar için yeni sipariş verilecektir. Yeni sipariş verilen parçalarda temin süresi sevkiyat programına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.Parçanın temin edilemedği durumlarda,Bernardo her parçanın 2 katı değerinde hediye çeki verecektir.

      5.   Ürünün garanti süresi boyunca kullanım hataları dışındaki bir nedenle deformasyona uğraması durumunda, deforme olan parça yenisi ile ücretsiz değiştirilir.

      6.  Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan deformasyonlar garanti kapsamı dışıdır.

      7.  Garanti kapsamına dahil olmayan durumlarda fatura tarihinden itibaren 5 yıl boyunca ücret karşılığı ( 10 parçaya kadar ) parça tedariği yapılacaktır.

      8. Garanti belgesinin geçerli sayılabilmesi için ilgil bölünmlerin eksiksiz doldurulması ve fatura ile beraber başvurulması gerekmektedir.

ÇATAL BIÇAK TAKIMLARI ( DJ KODLU ÜRÜNLER )

 

  1. Garanti süresi, ürünün satış tarihinden itibaren başlar ve 50 yıldır.

  2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

  3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamir süresi garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu sure mala ilişkin arızanın istasyonuna, servisin olmaması durumunda da malın satıcısına, temsilcisine veya imalatçısına, ithalatçısına bildirilmesi ile başlar. Arızanın 15 gün içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

  4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerek montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktı

 

      5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

        - Tüketiciye teslim tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması ya da farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının    altıdan fazla olmasının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

- Tamir için gereken sürenin aşılması,

- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması haliyle sırayla satıcısı, bayii, acenteliği, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesini ve ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

      6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan  arızalar garanti kapsamı dışındadır.

      7. Satıcı/bayi/mağaza tarafından kaşelenip imzalanmayan ve faturası bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.


Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar

-       Ürünlerin tuzlu su, çamaşır suyu veya asitli maddelerle temizlenmesi veya kaynatılması

-       Ürünlerin amaç dışı kullanılması ( Bıçak ile konserve açmak gibi) ve kullanıcı hatasından kaynaklanan bozulmalar

-       Ürünlerin doğrudan ateşle temas ettirilmesi

-       Ürün kullanma talimatına uyulmamasından dolayı meydana gelebilecek bozulmalar

-       Ürünlere herhangi bir nedenle kullanıcı tarafından tamirat yapılması

-       Ürünlerin hassas program dışında bulaşık makinesinde yıkaması ve/veya sert maddelerle ovulması

-       Kullanım ve saklama koşulları sırasında oluşan çizilmeler